Cover
»«

Postne spodbude

 

Dragi bralci postnih spodbud, dragi prijatelji!

Tudi letos bomo dvakrat na teden in ob različnih praznikih ponovno objavili kratke postne spodbude.

V tem letu, ki je zaznamovano s pandemijo korona virusa, želijo biti postne spodbude oznanilo upanja, poguma in vere. Zato bodo vsebovale božjo besedo in misli matere Julije Verhaeghe, ustanoviteljice naše duhovne družine »Delo«.

Vsem želimo blagoslovljen in milosti poln postni čas! Naslonimo »svoje upanje na živega Boga, ki je odrešenik vseh ljudi, posebno vernih.« (1 Tim 4,10)