Datum objave
01.08.2023
Avtor
Duhovna družina "Delo"
Kraj
Voglje

Obvestilo za javnost - 25. julij 2023

Dokončna potrditev konstitucij

Duhovna družina "Delo" je bila leta 2001 papeško pravno priznana  kot nova oblika posvečenega življenja v skladu s kan. 605 zakonika cerkvenega prava. Konstitucije s pravnimi normami glede narave in namena skupnosti ter vodstva, življenja, vključevanja in oblikovanja članov itd. so bile takrat - kot je običajno - potrjene za deset let. Leta 2011 je dikasterij za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja ponovno pregledal to pravno knjigo in obnovil odobritev za nadaljnjih deset let brez kakršnih koli sprememb.

Leta 2013 je skupnost zaradi obtožb nekdanjih članov doživela papeško vizitacijo. V teološki in pravni delavni skupini je potekal pregled in predelava do tedaj odobrenih konstitucij. Družinsko zborovanje (generalni kapitelj) je leta 2019 sprejelo na osnovi dogovora besedilo in ga predložilo svetemu sedežu.

Pristojni dikasterij je 25. julija 2023, na praznik sv. apostola Jakoba, dokončno potrdil predložene konstitucije. Tako je duhovna družina "Delo", ki jo je ustanovila mati Julija Verhaeghe (1910-1997), ki je sestavljena iz skupnosti Bogu posvečenih moških in Bogu posvečenih žena, kakor tudi članov v širšem smislu iz različnih življenjskih stanov in drugih na duhovni način povezanih vernikov (prim. Konstitucije 2023 I,1) ena prvih skupnosti te vrste, ki jih je Cerkev po obdobju preizkušanja dokončno potrdila.

 

Bregenz - Rim, 25. julij 2023

P. Dr. Thomas Felder FSO

M. Margarete Binder FSO