Cover
»«

Ljubila je Cerkev

Mati Julija in začetki Duhovne družine »Delo«

mati Julija Verhaeghe (1910 - 1997)

 

 

 

 

 

Bog v vseh časih prebuja može in žene, ki jih obdari s posebnimi milostmi in jih napravi za žive priče njegove nespremenljive ljubezni.

Življenje matere Julije Verhaeghe, ki jo njeni duhovni sinovi in hčere imenujejo mati Julija ali preprosto mati, obsega skoraj celotno 20. stoletje. Bila je izredna žena, ki je bila znana sorazmerno le malo ljudem. Tisti pa, ki so prišli tesneje v stik z njenim delom in duhovnostjo, jo zelo cenijo in  spoštujejo. Njeni v globino segajoči uvidi v človeško krhkost, njeni nasveti glede napredovanja na poti vere, molitve in spreobrnjenja, njena ljubezen do Jezusa Kristusa in do Cerkve - vse to jo napravlja za učiteljico duhovnega življenja.

Pričujoči prvi življenjepis bo mnogim ljudem odprl dostop do življenja matere Julije in do modrosti, ki veje iz njenega učenja.

(iz uvoda škofa Philipa Boyce OCD)

Tukaj lahko naročite knjigo: kontakt