Cover
»«

Bogu posvečeno življenje v hoji za Kristusom

V vsakem obdobju zgodovine Jezus vabi ljudi, naj vse zapustijo in gredo z njim (prim. Mt 19, 21). Ljubezen, ki takó izbere, je povsem nezaslužen dar. Jezus v srcu tistega, ki ga pokliče, vzbudi notranje hrepenenje, da bi pripadal edinole njemu in živel tako, kot je on živel: deviško, v uboštvu in pokorščini. Kakor pri prvih apostolih tudi danes izbere, ne da bi vprašal, nato pa počaka na pripravljenost poklicanega, da se z njim poda na veliko »pustolovščino«.
 
Gospodov vabeči klic se je dotaknil naših src. Odgovorili smo mu z osebnim in svobodnim »da«. Naša predanost Bogu se uresničuje v »sveti zavezi s Srcem Jezusovim«. Ta je vez ljubezni in vključuje obljubo deviške ljubezni, evangeljskega uboštva in ljubeče pokorščine (tako imenovane »tri evangeljske svete«). Takšno obliko hoje za Kristusom živimo v duhovni družini. Gre za življenje po evangeliju.

Izobraževanje v skupnosti in vključitev vanjo

 
Izobraževanje v skupnosti in vključitev vanjo sta gradnika poti, ki zajema vsa področja človeškega in skupnostnega življenja ter služenja ljudem. Po dobi uvajanja sledi večletni noviciat. V času noviciata novinec/novinka prejme beli korni plašč, ki se uporablja pri slovesnih liturgičnih obredih. Korni plašč je zunanje znamenje življenja, ki je popolnoma posvečeno Bogu. Noviciat se konča s sklenitvijo »svete zaveze v treh evangeljskih svetih«.
 
Če imaš kakšno vprašanje o poklicu in želiš več vedeti o naši poklicanosti, pišim nam torej!
»Bo ja ljubeča luč ljudi ne sili. Bog eli, da mu slu imo v svobodi in ljubezni.«
Mati Julija