več
manj

Ena duhovna družina

Člani v ožjem smislu

Kot sestre, duhovniki, diakoni, fratri (bogoslovci) in bratje hodimo za Jezusom v deviški ljubezni, ljubeči pokorščini in evangeljskem uboštvu. Evangeljski sveti, med katerimi ima deviška ljubezen za nas prednost, so pot odpovedi, a še veliko bolj pot polnosti življenja v Kristusu: njegova ljubezen nas napolnjuje, njegova volja nam podarja notranjo svobodo, on je bogastvo našega življenja.

Člani v širšem smislu
 
V širšem smislu naši skupnosti pripadajo tudi škofje, škofijski duhovniki in diakoni, družine, neporočeni, vdove in vdovci, ki svojemu življenjskemu stanu ustrezno sklenejo »sveto zavezo« s Srcem Jezusovim. Ker želi biti Delo podoba Cerkve  kot Božje družine, so člani v širšem pomenu  v naši skupnosti nepogrešljivi.

Živijo v svojih stanovanjih in hišah, med seboj pa si člani v ožjem in širšem smislu pomagamo pri vernem izpolnjevanju svojih nalog v Cerkvi in v svetu, v edinosti in raznolikosti poklicanosti, ki jih Bog podarja svoji Cerkvi.

Predgovor

V edinosti in medsebojnem dopolnjevanjem, v ljubezni in spoštovanjem, želimo biti skupnost, ki moli in služi, ki je v svetu, vendar ni od sveta. (prim. Jn 17,16-19). »Delo« je sestavljeno iz duhovniške in sestrske skupnosti, vsaka s svojim vodstvom. Janez Pavel II. je našo skupnost priznal kot novo obliko posvečenega življenja.

»Delo« je od Boga željeno kot božja družina. mati Julija

Duhovniki in diakoni

Kot Bogu posvečeni duhovniki in diakoni želimo biti služabniki Cerkve, priče vere in duhovni očetje za ljudi.

Duhovnik mora biti apostol, ki Jezusa Kristusa po svojem globokem združenju z njim posreduje svetu. mati Julija

Bratje

Bratje smo moški, ki sledimo Gospodu v treh evangeljskih svetih in smo razpoložljivi za razne naloge ter živimo pravo bratsko ljubezen.

S predanostjo in iskreno ljubeznijo bratje prispevajo h gradnji naše duhovne družine s tem, da s svojimi različnimi darovi in talenti nesebično služijo. mati Julija

Korno oblačilo

Beli korni plašč, ki ga nosimo pri slovesni liturgiji, je vidno znamenje popolne posvetitve našega življenja Bogu. Stilizirano trnovo krono sestre nosijo na glavi, bratje pa kot emblem na kornem plašču. Tančica in prstan spominjata sestre, da so Kristusove neveste. Redovnega oblačila ne nosimo, čutimo pa notranji klic, da v vsem živimo povsem Bogu posvečeno.

Sestre

Poklicane k Bogu posvečenemu življenju želimo biti Kristusove neveste in duhovne matere, ki ljudem pričujejo Božjo ljubezen preko različnih služb.

Hrepenim samo po tem: Jezusa iskreno in povsem ljubiti in stremeti za tem, da ga bodo ljubili tudi drugi. mati Julija

Škofijski duhovniki

Kot škofijski duhovniki se redno srečujemo k skupni molitvi, izobraževanju in medsebojni okrepitvi v bratski skupnosti.

Velikega pomena je, da se vsi duhovniki, bodi škofijski bodi redovniški, medsebojno podpirajo, da so tako vedno sodelavci za resnico. 2. vatikanski koncil (D 8)

Laiki

Skupaj z Bogu posvečeni osebami sestavljamo skupnost vere in molitve. Preko naše pripadnosti »Delu« sprejemamo dragoceno pomoč in spodbude za naše poslanstvo v družini in družbi.

Bog hoče, da izžarevamo velikonočne veselje, upanje in ljubezen prvih kristjanov. mati Julija

Druge oblike povezanosti

Kristjani iz različnih stanov in družbenih plasti so na duhovni način povezani z nami po blagoslovitvi stanovanj in po posvetitvi presvetemu Jezusovemu Srcu. Prizadevajo si, da bi živeli vero in ljubezen v duhu prvih kristjanov in tako današnji svet prekvasili s sporočilom evangelija. Mnogi drugi verniki se v večernem blagoslovu pridružujejo družini »Dela«. Prejmejo blagoslov duhovnikov in škofov iz vseh delov sveta.

Večerni blagoslov je tok milosti, ki izvira iz usmiljenega in ljubečega Jezusovega Srca. mati Julija